สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

เครือข่ายความปลอดภัยจากการใช้ยา


CHART/TOOLSAllergic Disorders
Cardiovascular Diseases
Endocrine Disorders
Pain Management
Infectious Diseases
Respiratory Disorders
Gastrohepatic Disorders


JAMA Online First
Pharmacist Online Resources - Calculators / Formulas / Clinical Tools click

การบริหารยาในกลุ่ม Aminoglycosides  click

Skin Test click
    Clinical Practice Guideline


    Journal Archived

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น